Poručenská rada

Poručenská rada

Poručenská rada je jedním z hlavních orgánů OSN, který byl pověřen dohledem nad správou území zařazených do poručenské soustavy. Podle Charty má tato soustava podporovat rozvoj obyvatel jedenácti původních poručenských území a jejich postupné získávání samosprávy či nezávislosti. Poručenskou radu tvoří pět stálých členů Rady bezpečnosti - Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie.

Z pověření Charty má Poručenská rada zkoumat a projednávat zprávy předkládané správními orgány jednotlivých svěřeneckých území o politickém, ekonomickém, sociálním a vzdělávacím rozvoji jejich obyvatel, zabývat se peticemi vzešlými z těchto území a organizovat zvláštní mise na tato území.

Do dnešního data dosáhla všechna svěřenecká území OSN samosprávy či nezávislosti, a to jako nezávislé státy či spojením s okolními nezávislými státy. Roku 1994 Rada bezpečnosti ukončila Poručenskou dohodu OSN pro poslední z původních 11 území, Svěřenecké území Tichomořských ostrovů (Palau), které byly spravovány Spojenými státy. Poručenská rada změnila svá procedurální pravidla a bude se nadále scházet jen v případech, kdy to bude situace vyžadovat.


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 10458. (Sessions 10006)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo